Перхлоретилен технически

Перхлоретилен технически

Предназначен за почистване, отстраняване на мазнини и разтваряне на нечистотии. Продуктът е вреден за здравето и опасен за околната среда, затова при работа трябва да трябва да се спазват валидните правила за охрана на труда.