Perchlórethylén

Perchlórethylén

Je určený na čistenie, odmasťovanie, rozpúšťanie nečistôt.

Produkt je zdraviu škodlivý a nebezpečný pre životné prostredie, preto je nutné pri práci dodržiavať bezpečnostné predpisy.

EAN
Perchlórethylén 800 g 8595030523671
Perchlórethylén 8 kg 8595030523848
Perchlórethylén 16 kg 8595030523879
Na stiahnutie
Perchlórethylén 800 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: PE fľaša 800 g, FE kanister 8 kg a 16 kg
Odtieň: číra kvapalina s typickým zápachom
Umývanie pomôcok: lakový benzín
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Podozrenie spôsobuje rakovinu. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.