Perchlorethylen technický

Perchlorethylen technický

Je určený k čištění, odmašťování a rozpouštění nečistot.

Produkt je zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

EAN
Perchlorethylen 800 g 8595030523671
Perchlorethylen 8 kg 8595030523848
Perchlorethylen 16 kg 8595030523879
Ke stažení
Perchlorethylen 800 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 800 g, FE kanystr 8 kg a 16 kg
Odstín: čirá kapalina s typickým zápachem
Mytí pomůcek: lakový benzín
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Podezření na vyvolání rakoviny. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.