Терпентиново масло

Терпентиново масло

Терпетиново масло се използва като разтворител за бои.