Terpentýnový olej

Terpentýnový olej

Terpentýn se používá jako ředidlo do barev.

EAN
Terpentýnový olej 450 g 8595030525200
Terpentýnový olej 850 g 8595030525217
Terpentýnový olej 4 kg 8595030526702
Terpentýnový olej 8,5 kg 8595030525224
Ke stažení
Terpentýnový olej 450 g
Terpentýnový olej 850 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: plechový obal 450 g, 850 g, 4 kg, 8,5 kg
Odstín: bezbarvá kapalina s typickým zápachem
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Ředidlo a mytí pomůcek: lakový benzín
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.