Terpentýnový olej

Terpentýnový olej

Používa sa ako riedidlo do farieb.

EAN
Terpentýnový olej 450 g 8595030525200
Terpentýnový olej 850 g 8595030525217
Terpentýnový olej 4 kg 8595030526702
Terpentýnový olej 8,5 kg 8595030525224
Na stiahnutie
Terpentýnový olej 450 g
Terpentýnový olej 850 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: plechový obal 450 g, 850 g, 4 kg, 8,5 kg
Odtieň: bezfarebná kvapalina s typickým zápachom
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Riedidlo a umývanie pomôcok: lakový benzín
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.