Хлорна вар

Хлорна вар

Хлорната вар е предназначена за дезинфекция на канали и тръби, септични ями, както и за дезинфекция на помещения, които служат за отглеждане на птици, прасета, кокошки и зайци. Препоръчваме дезинфекция 3 до 4 пъти годишно, както и при подмяна на развъжданите животни.