Chlorové vápno

Chlorové vápno

Chlorové vápno je určeno k desinfekci kanalizačních odpadů a potrubí, žump a také k desinfekci prostorů sloužících k pěstování drůbeže, prasat, slepic a králíků. Desinfekci doporučujeme 3x až 4x ročně a také při výměně chovu.

EAN
Chlorové vápno 600 g 8595030513443
Ke stažení
Chlorové vápno

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE dóza s bezpečnostním uzávěrem 600 g
Odstín: bílý
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Mytí pomůcek: voda
Skladování a přeprava: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.