O nás

Kittfort Praha s.r.o.

Spoločnosť Kittort Praha s.r.o. je českou rodinnou firmou, ktorá na európskom trhu pôsobí už od roku 1993. Svojím širokým záberom patrí medzi významných výrobcov tmelov, lepidiel, živíc, tónovacích farieb, stavebných surovín, technickej drogérie a prípravkov pre záhradu.

Naša spoločnosť je jedným z popredných dodávateľov vyššie zmieňovaných produktov nie len v Českej republike, ale tiež na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. V nadchádzajúcom období sa pripravujeme na vstup na poľský a rumunský obchodný trh.
Našou snahou je ponúknuť zákazníkom ucelený sortiment výrobkov, ktorý stále doplňujeme a obohacujeme o nové produkty. V súčasnej dobe si naši odberatelia môžu vyberať kvalitný tovar z množstva viac ako 600 výrobných položiek.

V súčasnej dobe prechádza celý výrobný areál firmy komplexnou revitalizáciou existujúcich priestorov, zahŕňajúci rekonštrukciu pôvodných budov aj výstavbu nových moderných skladovacích hál, a modernizáciu výrobných a plniacich liniek. Nové moderné stroje a plniace automatické linky sú vyvíjané českými konštruktérmi priamo podľa našich požiadaviek, v nadväznosti na nikdy nekončiaci vývoj v našom výrobnom programe.

Všetky kroky sa vykonajú s dôrazom na ekologickú stránku prevádzky, znižovanie energetickej náročnosti výroby a najmä výrazným zvyšovaním podielu energie z obnoviteľných zdrojov. To všetko posúva našu spoločnosť stále ďalej.