Odmasťovač FORTE

Odmasťovač FORTE

Odmasťovač je koncentrát na prípravu veľmi účinného nepenivého odmasťovacieho prostriedku na čistenie stredne znečistených povrchov a odstraňovanie mastnôt. Neobsahuje hydroxidy. Odmasťovač je určený na čistenie a odmasťovanie kovových povrchov, podláh, starých náterov a iných povrchov pred nátermi vodou riediteľnými aj rozpúšťadlovými náterovými hmotami. Je vhodný aj na umývanie motorov, umývanie v opravárenstve, galvanovniach, lakovniach, priemyselné čistenie skla a pod.

Balenie: PE fľaša 500 ml
Odtieň: čirá kvapalina
Podklad: kovy, plasty, lamináty
Aplikácia: štetec, valček, nástrek, ponorom, handrička
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +5 °C do +25 °C
Výdatnosť: 10 – 40 m2/500 ml pri jednom nátere
Umývanie pomôcok: teplá voda
Skladovanie a preprava: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred mrazom!
Záruční doba: 36 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.