Penetrace THERMO

Penetrace THERMO

2in1 bez odkvapkávania a stekania penetruje a zatepľuje v jednom kroku

Penetrace THERMO je vodouriediteľný penetračný náter s hĺbkovým účinkom na báze styrén-akrylátového kopolyméru s nanočasticami a s obsahom sklenených mikroguličiek o veľkosti 50-100 mikrónov. Náter je vhodný na aplikáciu na väčšinu povrchov, kde potrebujeme zjednotiť savosť povrchu pred finálnou aplikáciou maliarskeho náteru a zároveň svojimi pridanými vlastnosťami umožňuje penetráciu po aplikácii vytvoriť z guličiek izolačnú vrstvu, a tým dosiahnuť vysokú izolačnú a reflexnú funkciu a výbornú paropriepustnosť.

Penetračný náter THERMO na stene vytvára tenkú izolačnú vrstvu. Termoizolačné vlastnosti sú zachované aj pri pretretí ďalším maliarskym náterom. Krémová konzistencia penetrácie je špeciálne upravená na jednoduchšiu aplikáciu bez stekania a odkvapkávania.

Balenie: 1 l, 3 l
Aplikácia: maliarska štetka, štetec, valček
Podklad: betón, murivo, omietky, sadrokartón, cementovláknité dosky
Výdatnosť: 12-16 m2/kg podľa savosti podkladu
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C v suchu. Chráňte pred mrazom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je