AktivLak® S1051 Epoxidový

AktivLak® S1051 Epoxidový

Aktivlak je jednozložkový epoxidový s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreveného nábytku, obloženia, stropných podhľadov, korku, drevovláknitých dosiek, preglejok, na napúšťanie savých podkladov, na lakovanie oceľových výrobkov, drôtov a ďalších. Lak je lesklý, tvrdý a má dobrú priľnavosť. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom, vlhkému prostrediu, zriedeným chemikáliám a vode so saponátmi. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

EAN
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,35 l 8595030525859
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,6 l 8595030525385
AktivLak® S1051 Epoxidový 2,5 l 8595030525392
Na stiahnutie
AktivLak® S1051 Epoxidový
AktivLak® S1051 Epoxidový 0,35 l
AktivLak® S1051 Epoxidový 2,5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 12-14 m2/1 l
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6300
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.