AktivLak® S1119 na lode

AktivLak® S1119 na lode

Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci lak s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery dreva, kovu a predovšetkým lodí (a to aj časti, ktoré sú trvale pod ponorom v sladkej vode), ďalej záhradných pergolí, plotov, dreveného nábytku, vonkajších dverí, športového náradia a predmetov, na ktoré pôsobí celoročne dážď. Lak je veľmi lesklý, tvrdý a odolný voči vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

EAN
AktivLak® S1119 na lode 0,6 l 8595030525293
AktivLak® S1119 na lode 2,5 l 8595030525309
Na stiahnutie
AktivLak® S1119 na lode
AktivLak® S1119 na lode 2,5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 7-10 m2/1 l
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6005, xylén
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.