TAPETA repair

TAPETA repair

Opravné lepidlo na tapetové spoje
Univerzálne opravné lepidlo TAPETA repair pre tapetové spoje všetkých druhov tapiet sa nanáša priamo z tuby pod odlúpené tapety tak, aby
po pritlačení tapety späť k podkladu došlo k minimálnemu vytlačeniu lepidla na tapetu. Zvyšky lepidla vytlačené zo spoja okamžite odstráňte!

Balenie: 200 ml tuba
Skladovanie: Nespracovávať pri teplotách pod +5 °C. Skladovať v chladnom, ale mrazuvzdornom prostredí.
Záručná doba: Minimálna doba skladovatelnosti 36 mesiacov od dátumu výroby.