Epoxidová živica 1200

Epoxidová živica 1200

Na prípravu lepiacich kompozícií, stierkových hmôt a tmelov. Na lepenie kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu atď.

Do živice sa pridáva 6,5% tvrdidla. Pokiaľ sa kompozícia po vytvrdnutí opakovane umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Potom môžeme tmelené miesta pretierať bežnými náterovými hmotami.

EAN
Epoxidová živica 1200 400 g 8595030511074
Epoxidová živica 1200 800 g 8595030511081
Epoxidová živica 1200 5 kg 8595030521486
Epoxidová živica 1200 10 kg 8595030512071
Na stiahnutie
Epoxidová živica 1200 400 g
Epoxidová živica 1200 800 g
Epoxidová živica 1200 5 kg
Epoxidová živica 1200 10 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 400 g, 800 g, 5 kg, 10 kg
Odtieň: žltohnedý
Aplikácia: špachtľa
Lepenie: kovov, keramiky, dlaždíc, skla, dreva, stavebných hmôt, laminátov, ľahčeného polystyrénu
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 6,5 dielov tvrdidla
Čas na spracovanie: 45 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 24 hodín, dokonalé vytvrdnutie po 5-7 dňoch pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 7 dňoch
Riedidlo a umývanie pomôcok: Acetón
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 8 mesiacov v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečentvo
Výstražné upozornenia: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.