Hydroxid sodný – gél

Hydroxid sodný – gél

Hydroxid sodný aktiv gél je silný univerzálny gélový čistič odpadov a potrubia s použitim na kovové, plastové a hliníkové prevedenie.

Balenie: 1 l – PE dóza + bezpečnostný uzáver, 5 l – PE kanister
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: vysypanie z dózy
Použitie: čistenie odpadov, kotlov, potrubí, odmasťovacie kúpele, bielenie a farbenie textílií
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +5 °C do +25 °C
Výdatnosť: 100 g – jedna čistiaca dávka
Skladovanie a preprava: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, skladujte mimo dosahu detí !!
Umývanie pomôcok: voda
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení. Pred uskladnením dobre uzatvorte!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Obsah: NaOH 45-50 %
Výstražné upozornenia: Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.