Eprokitt T30 Profi®

Eprokitt T30 Profi®

Dvojzložkový epoxidový výplňový a bodový lepiaci tmel na lepenie kovov, keramiky, dlaždíc, skla, dreva, stavebných hmôt, laminátov a ľahčeného polystyrénu. Eprokitt tmel sa dokonale zmiesi s tvrdidlom a nasledovne zmes nanášame v optimálnej hrúbke spoja 1 mm. Spoj dokonale fixujeme a necháme vytvrdnúť 5-7 dní. Potom môžeme tmelené miesta pretrieť bežnými náterovými hmotami.

EAN
Eprokitt T30 Profi® 500 g 8595030540999
Na stiahnutie
Eprokitt T30 Profi®

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: téglik 500 g
Odtieň: šedočierny
Aplikácia: špachtľa
Lepenie: kovov, keramiky, dlaždíc, skla, dreva, stavebných hmôt, laminátov, ľahčeného polystyrénu
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2,6 dielov tvrdidla
Čas na spracovanie: 45 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 24 hodín, dokonalé vytvrdnutie po 5-7 dňoch pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 7 dňoch
Riedidlo a umývanie pomôcok: Acetón
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.