Polyesterový tmel Hliník®

Polyesterový tmel Hliník®

Špeciálny tmel na plošné tmelenie karosérií, ľahkých kovov, pozinkovaných plechov, ocele, zinku a mosadze. Tmel je naplnený hliníkovým práškom a má veľmi jemnú štruktúru. Vykazuje veľmi dobré vlastnosti pri plošnej aplikácii a ľahko sa dá brúsiť. Vďaka jemnej štruktúre je vhodný aj pre modelárov.

Vhodné podklady: hliník, oceľ, pozinkovaný plech, železo, mosadz, zinok, sklolaminát.

EAN
Polyesterový tmel Hliník® 180 g 8595030527730
Polyesterový tmel Hliník® 500 g 8595030527716
Na stiahnutie
Polyesterový tmel Hliník® 180 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: súprava 180 g, 500 g
Odtieň: šedo-strieborný
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2 diely PE iniciátora
Čas na spracovanie: 6 min./pri 20 °C
Povrchové zaschnutie: 20 min., brúsiteľný brúsnym papierom P80-P120
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 2 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C6000
Skladovanie: +5 °C až +25 °C
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.