Polyesterový tmel Profesionál®

EAN
Polyesterový tmel Profesionál® 180 g 8595030527785
Polyesterový tmel Profesionál® 500 g 8595030520120
Na stiahnutie
Polyesterový tmel Profesionál® 180 g
Polyesterový tmel Profesionál® 500 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Polyesterový tmel Profesionál®

Jemný plniaci tmel na tmelenie malých a stredných nerovností automobilových karosérií, ďalej v priemysle na opravy časti strojov a zariadení, ale tiež na opravy predmetov z liatiny, hliníka, zinku, betónu a sklolaminátu. Vďaka jemnej štruktúre je vhodný aj pre modelárov. Vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, drevo, betón, sklolaminát, prírodný kameň a veľká časť umelých hmôt.

alenie: 180 g, 500 g
Odtieň: biely
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2 diely PE iniciátora
Čas na spracovanie: 6 min./pri 20 °C
Povrchové zaschnutie: 20 min., brúsiteľný brúsnym papierom P80 – P120
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 2 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C6000
Skladovanie: +5 °C až +25 °C
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.