Polyesterový tmel Standard®

Polyesterový tmel Standard®

Základný plniaci tmel na tmelenie stredných a väčších nerovností automobilových karosérií, ďalej v priemysle na opravy častí strojov a zariadení, ale tiež na opravy predmetov z tvrdého dreva, liatiny, hliníka, zinku, betónu a sklolaminátu. Ľahko aplikovateľný, ľahko sa dá brúsiť. Vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, drevo, betón, sklolaminát, prírodný kameň a veľká časť umelých hmôt.

EAN
Polyesterový tmel Standard® 180 g 8595030527778
Polyesterový tmel Standard® 500 g 8595030520106
Na stiahnutie
Polyesterový tmel Standard® 180 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 180 g, 500 g
Odtieň: béžový
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2 diely PE iniciátora
Čas na spracovanie: 6 min./pri 20 °C
Povrchové zaschnutie: 20 min., brúsiteľný brúsnym papierom P80 – P120
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 2 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C6000
Skladovanie: +5 °C až +25 °C
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.