Polyesterový tmel Vlákno®

Polyesterový tmel Vlákno®

Špeciálny výplňový tmel určený na zacelenie prehrdzavených miest a veľkých dier predovšetkým v kovoch a sklolamináte. Tmel je naplnený skelným vláknom (4 – 6 mm). Tmel svojim zložením dokáže preklenúť a vyplniť veľké otvory a vytvára po vytvrdnutí pevnú a zviazanú silnú vrstvu.

Vhodné podklady: oceľ, železo, sklolaminát, liatina, zinok, mosadz.

EAN
Polyesterový tmel Vlákno® 180 g 8595030527723
Polyesterový tmel Vlákno® 500 g 8595030527754
Na stiahnutie
Polyesterový tmel Vlákno® 180 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: súprava 180 g, 500 g
Odtieň: zelený
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2 diely PE iniciátora
Čas na spracovanie: 6 min./pri 20 °C
Povrchové zaschnutie: 20 min., Brúsiteľný brúsnym papierom P80 – P120
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 2 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C6000
Skladovanie: +5 °C až +25 °C
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.