Skelné plátno

Ve spojení s polyesterovými pryskyřicemi slouží k opravám laminovaných předmětů
EAN
Skelné plátno 0,5 m 8595030528904
Skelné plátno 2 m 8595030528911
Skelné plátno 10 m 8595030528928
Ke stažení
Skelné plátno 0,5 m
Skelné plátno 2 m
Skelné plátno 10 m
Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Skelné plátno

Výrobek ve spojení s polyesterovými materiály (Pryskyřice LAMIT 109 nebo Laminovací souprava LAMIT) slouží k opravám laminátových předmětů (lodí, bazénů,…). Opravované místo doporučujeme dokonale očistit, odmastit a obrousit. Po nanesení připravené polyesterové směsi přiložte díl skelné tkaniny. Štětcem dokonale přitiskněte a prosyťte polyest. směsí. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijte další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení polyesteru lze povrch brousit běžnými prostředky.

Balení: PE sáček tkaniny 0,5 m2, 2 m2, 10 m2
Odstín: bílý
Opravy: laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb
Aplikace: nůžky, štětec
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem!
Záruční doba: v neporušeném balení – neomezená
Specifická rizikovost: Není

Iniciátor

Důležitá složka k rozmíchání dvousložkových polyesterových pryskyřic
EAN
Iniciátor 10 g 8595030521387
Iniciátor 15 g 8595030521394
Iniciátor 300 g 8595030521400
Ke stažení
Iniciátor jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Iniciátor

Iniciátor je důležitá složka k rozmíchání dvousložkových polyesterových pryskyřic Lamit 109 a Laminovací soupravy Lamit. Iniciátor zabezpečuje nastartování procesu a konečné vytvrzení této pryskyřice. Do polyesterových pryskyřic se přidává jen 2% celkového objemu, který připravujeme.

Balení: 10 g, 15 g, 300 g
Odstín: čirý až narůžovělý
Aplikace: odměřením
Míchací poměr: 100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí

Laminovací souprava LAMIT®

K opravám laminátových předmětů: lodě, bazény, sportovní potřeby, autodíly
EAN
Laminovací souprava LAMIT® 500 g 8595030511012
Laminovací souprava LAMIT® 1 kg 8595030541538
Ke stažení
Laminovací souprava LAMIT® jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Laminovací souprava LAMIT®

Souprava je určena k opravám laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb a autodílů. Nejdříve doporučujeme poškozené místo dokonale očistit, obrousit a odmastit. K potřebnému množství polyesteru, který dokážeme zpracovat do 15 min. při teplotě 20 °C, přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru. Nelaminujte zásadně při teplotách nižších než +15 °C! K vytvrzení dochází později, a tím se snižuje kvalita opravy.

Balení: 400 g polyester K, 15 g iniciátoru, 0,4 m2 skelné tkaniny, brusné plátno 800 g polyester K, 40 g iniciátoru, 0,4 m2 skelné tkaniny, brusné plátno
Odstín: čirý s modro-šedým nádechem
Aplikace: štětec
Opravy: laminátových předmětů, lodí, bazénů, sportovních potřeb a autodílů
Míchací poměr: 100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru
Čas na zpracování: 15 minut při teplotě +20 °C
Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 12 hod. při teplotě +20 °C
Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
Ředidlo a mytí pomůcek: C 6000, S 6005
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování

Pryskyřice LAMIT® 109

Univerzální typ polyesterové pryskyřice k opravám laminátových předmětů
EAN
Pryskyřice LAMIT 109 500 g 8595030511036
Pryskyřice LAMIT 109 1 kg 8595030511043
Pryskyřice LAMIT 109 5 kg 8595030521479
Pryskyřice LAMIT 109 10 kg 8595030512088
Ke stažení
Pryskyřice LAMIT® 109 500 g jpg
Pryskyřice LAMIT® 109 1 kg jpg
Pryskyřice LAMIT® 109 5 kg jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Pryskyřice LAMIT® 109

Lamit 109 – univerzální typ polyesterové pryskyřice k opravám laminátových předmětů (lodí, bazénů, sportovních potřeb, autodílů), ale také k výrobě laminátů kontaktní technologií, navíjením a injekčním laminováním.

Balení: Plechový obal 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
Odstín: čirý s modro-šedým nádechem
Aplikace: štětec
Míchací poměr: 100 dílů pryskyřice a 2 díly iniciátoru
Čas na zpracování: 15 minut při teplotě +20 °C
Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 30 min., dokonalé vytvrzení po 12 hod. při teplotě +20 °C
Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými
hmotami po 12 hod.
Ředidlo a mytí pomůcek: C 6000, S 6005
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování

Epoxidová pryskyřice 1200

K přípravě lepících kompozic, stěrkových hmot a tmelů, lepení kovů, skla
EAN
Epoxidová pryskyřice 1200 400 g 8595030511074
Epoxidová pryskyřice 1200 800 g 8595030511081
Epoxidová pryskyřice 1200 5 kg 8595030521486
Epoxidová pryskyřice 1200 10 kg 8595030512071
Ke stažení
Epoxidová pryskyřice 1200 400 g jpg
Epoxidová pryskyřice 1200 800 g jpg
Epoxidová pryskyřice 1200 5 kg jpg
Epoxidová pryskyřice 1200 10 kg jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Epoxidová pryskyřice 1200

K přípravě lepících kompozic, stěrkových hmot a tmelů. K lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu, apod. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla. Pokud se kompozice po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou lepená místa přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami.

Balení: 400 g, 800 g, 5 kg, 10 kg
Odstín: žlutohnědý
Aplikace: špachtle
Lepení: kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu
Míchací poměr: 100 dílů tmelu a 6,5 dílů tvrdidla
Čas na zpracování: 45 minut při teplotě +20 °C
Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení
po 5-7 dnech při teplotě +20 °C
Povrchová úprava: přetíratelný běžnými
nátěrovými hmotami po 7 dnech
Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem
a přímým slunečním zářením!
Záruční doba: 8 měsíců v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování

Epoxy souprava 1200

K drobným opravám a lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu
EAN
Epoxy souprava 1200 8595030512095
Ke stažení
Epoxy souprava 1200 jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Epoxy souprava 1200

K drobným opravám a lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu atd. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla. Pokud se kompozice pro vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a poté 3% roztokem kyseliny citronové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. Následně jsou tmelená místa přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami.

Balení: 100 g Epoxy pryskyřice + 10 g tvrdidlo
+ odmašťovač, nádobka, kapátko, míchátko
Odstín: žlutohnědý
Lepení: kovů, keramiky, dlaždic, skla, dřeva,
stavebních hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu
Aplikace: špachtle
Míchací poměr: 100 dílů tmelu a 6,5 dílů tvrdidla
Čas na zpracování: 45 minut při teplotě +20 °C
Povrchové zaschnutí: povrchové zatuhnutí do 24 hodin, dokonalé vytvrzení
po 5-7 dnech při teplotě +20 °C
Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými
hmotami po 7 dnech
Ředidlo a mytí pomůcek: Aceton
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením!
Záruční doba: 8 měsíců v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování

Tvrdidlo

Důležitá složka pro rozmíchání dvousložkových epoxidových pryskyřic, tmelů
EAN
Tvrdidlo 10 g 8595030540852
Tvrdidlo 25 g 8595030540869
Tvrdidlo 700 g 8595030540876
Ke stažení
Tvrdidlo jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Tvrdidlo

Tvrdidlo je důležitá složka k rozmíchání dvousložkových epoxidových pryskyřic a tmelů na této bázi – např. Epoxy souprava 1200, Epoxidová pryskyřice 1200 a také Eprokitt T30 Profi. Tvrdidlo zabezpečuje nastartování procesu a konečné vytvrzení této pryskyřice. Do epoxidových pryskyřic se přidává jen 6,5% celkového objemu, který připravujeme.

Balení: 10 g, 25 g, 700 g
Odstín: čirý
Aplikace: odměřením
Míchací poměr: 100 dílů pryskyřice a 6,5 dílů iniciátoru
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí

Skelná tkanina 500

Ve spojení s polyesterovými pryskyřicemi slouží k opravám laminovaných předmětů
EAN
Skelná tkanina 500 0,5 m2 8595030512101
Skelná tkanina 500 2,0 m2 8595030521509
Ke stažení
Skelná tkanina 500 0,5m2 jpg
Skelná tkanina 500 jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Skelná tkanina 500

Tkaniny ve spojení s polyesterovými pryskyřicemi (pryskyřice Lamit 109 nebo laminovací souprava Lamit) slouží k opravám laminovaných předmětů (lodí, bazénů,..). Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijte další
2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení polyesteru lze povrch brousit běžnými prostředky a následně tmelit a přetírat nátěrovými hmotami.

Balení: PE sáček tkaniny 0,5 m2, 2 m2
Odstín: bílý
Opravy: laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb, nárazníků automobilů
Aplikace: nůžky, štětec
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem!
Záruční doba: v neporušeném balení – neomezená
Specifická rizikovost: Není

Skelná tkanina 355

Ve spojení s polyesterovými pryskyřicemi slouží k opravám laminovaných předmětů
EAN
Skelná tkanina 355 0,5 m2 8595030511050
Skelná tkanina 355 2,0 m2 8595030511111
Ke stažení
Skelná tkanina 355 jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Skelná tkanina 355

Tkaniny ve spojení s polyesterovými pryskyřicemi (pryskyřice Lamit 109 nebo laminovací souprava Lamit) slouží k opravám laminovaných předmětů (lodí, bazénů,..). Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijte další
2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení polyesteru lze povrch brousit běžnými prostředky a následně tmelit a přetírat nátěrovými hmotami.

Balení: PE sáček tkaniny 0,5 m2, 2 m2
Odstín: bílý
Opravy: laminátových předmětů např. lodí, bazénů, sportovních potřeb, nárazníků automobilů
Aplikace: nůžky, štětec
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem!
Záruční doba: v neporušeném balení – neomezená
Specifická rizikovost: Není