KITTFORT 2017-2020 – modernizace areálu

V letošním roce jsme již 31 let na evropském trhu. Před 9 lety firma odkoupila od původního majitele výrobní areál Horňátky 1. Po dvou letech příprav došlo v letech 2017-2020 na kompletní rekonstrukci výrobních a skladovacích objektů. Došlo také k demolici určitých budov pro uvolnění a postavení nového logistického a expedičního centra s kapacitou 1200 paletových míst pro lepší a rychlejší zásobování našich zákazníků. Nový sklad jsme úspěšně zprovoznily v prosinci 2017. V letech 2018-2019 proběhla úplná rekonstrukce výrobních a skladovacích objektů a došlo k přeměně a modernizaci areálu na energeticky úsporný díky zateplení budov a instalaci fotovoltaické elektrárny s výkonem 55 KWh. Dále byla doplněna stávající výrobní technologie o nové moderní plnoautomatické linky na výrobu barev, tmelů, lepidel, stěrek a štuků. V r. 2020 jsme pokračovali vybudováním vlastní trafostanice a kamerového systému, který zajišťuje trvalou ostrahu a pohyb aut v areálu. Poté nás nás čekaly ještě závěrečné úpravy komunikací a zeleně. Tím byla dokončena přeměna areálu z poloviny 20. stol na areál naší firmy Kittfort 2020.

Postupnou přeměnu a výstavbu můžete s námi sledovat.

Květen 2017

Začínáme s výstavbou nového logistického skladu s kapacitou 1200 paletových míst + expedičního skladu, je vybráno místo navazující přímo na výrobní haly a dojde k demolici stávajících objektů.

Červen 2017

Demolice původních objektů + vytyčování nové skladovací haly

Červenec 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – zakládání základů

Srpen 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – stavba ocelových konstrukcí haly včetně skladu v 1. patře

Září 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – opláštění skladu

Říjen 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – hutnění a pokládka podlahy skladu, betonování

Listopad 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – instalace topení, osvětlení, nakládkových ramp a můstků

Prosinec 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – regálové jednotky, nová manipulační technika

Současnost

Logistický sklad je dostavěn, vybaven a již v plném provozu.

Výrobní hala č. 1 (2018)

Rekonstrukce Výrobní haly č. 1 (2018 – 2019). Stav před rekonstrukcí

Výrobní hala č. 1 (2018)

Probíhající rekonstrukce výrobní haly č. 1. Součástí kompletní rekonstrukce objektu je i vybudování nového zázemí šaten a jídelny pro zaměstnance v prvním patře. Rekonstrukce byla kompletní jak vnitřních tak i vnějších prostor. Instalovány tepelná čerpadla pro vytápění i chlazení výrobní části i zázemí zaměstnanců.

Výrobní hala č. 1 (jaro 2019)

Úspěšně dokončená a zkolaudovaná rekonstrukce celého objektu včetně venkovních úprav kolem haly.

Výrobní hala č. 2 (2019)

Rekonstrukce Výrobní haly č. 2 (2018-2019). Stav před rekonstrukcí.

Výrobní hala č. 2 (2019)

Probíhající rekonstrukce Výrobní haly č. 2. Součástí kompletní rekonstrukce objektu je i vybudování fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu s výkonem 55KWh. Rekonstrukce výrobních hal a skladů o celkové ploše 1700 m2 byla kompletní jak vnitřních tak i vnějších prostor. Instalovány byly opět i tepelná čerpadla pro vytápění i chlazení výrobní části této haly.

Výrobní hala č. 2 (jaro 2020)

Úspěšně dokončená a zkolaudovaná rekonstrukce celého objektu včetně venkovních úprav kolem haly.