Disperzia stavebná

Disperzia stavebná

EAN
Disperzia stavebná 1 kg 8595030519216
Disperzia stavebná 3 kg 8595030528515
Disperzia stavebná 5 kg 8595030519223
Na stiahnutie
Disperzia stavebná 1 kg
Disperzia stavebná 3 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Disperzia stavebná

Disperzia stavebná zlepšuje zjednotenie savosti podkladu, spevnenie podkladu a zvyšuje pridržovanie náterov, steriek, lepidiel či tmelov. Zlepšuje pridržovanie vápenných, cementových omietok, spárovacích a nastavovaných mált. Je možné použiť tiež na oživenie vzhľadu povrchu prírodných a umelých kameňov.

odporúčanie riedenie výdatnosť podklady
náter riedený 1:3 1 kg + 3 L vody 40-70 m2 veľmi nasiakavé podklady (tehly, štuky, pórobetón…)
náter riedený 1:5 1 kg + 5 L vody 60-120 m2 nasiakavé podklady (omietky, brizolit, hrubý betón…)
náter riedený 1:10 1 kg + 10 L vody 100-180 m2 nenasiakavé podklady (sadrokartón, hladený betón, strešné krytiny, sadrové omietky…)
Balenie: PET fľaša 1 kg, PE kanistre 3 kg, 5 kg
Odtieň: biely
Podklad: murivo, betón, omietky, prírodný kameň
Aplikácia: štetec, valček
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Výdatnosť: 40–180 m2/kg
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je