Disperze stavební

Univerzální disperze do všech stavebních směsí pro zlepšení pevnosti, přídržnosti, odolnosti a vlastností
EAN
Disperze stavební 1 kg 8595030519216
Disperze stavební 3 kg 8595030528515
Disperze stavební 5 kg 8595030519223
Ke stažení
Disperze stavební 1 kg jpg
Disperze stavební 3 kg jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Disperze stavební

Univerzální disperze do všech stavebních směsí (cementových, vápenohydrátových), kde zlepšuje pevnost v tahu za ohybu, přídržnost k podkladu, odolnost proti obrusu, vodovzdornost, odolnost ke střídavému máčení a zmrazování, odolnost kyselým atmosferickým srážkám. Disperze je vhodná k penetraci savých podkladů, k úpravě a zlepšení vlastností cementové malty, k přípravám lepících malt pro lepení obkladů a dlažeb.

Balení: PET láhve a kanystry – 1 kg, 3 kg, 5 kg
Odstín: bílý
Podklad: omítky, beton, zdivo, lepící malty
Aplikace: malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost: 0,1–0,2 l/m2 podle savosti podkladu
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není