AktivLak® S1002 Univerzálny

AktivLak® S1002 Univerzálny

Aktivlak je syntetický, rýchloschnúci, lesklý lak s UV filtrom pre interiér aj exteriér. Používa sa na nátery drevených podhľadov, poličiek, obloženie stien a ďalších. Lak je veľmi lesklý a tvrdý. Zaschnutý náter má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a vlhkému prostrediu. Lak odporúčame aj na nátery kovov, ktoré sú súčasťou drevených predmetov.

EAN
AktivLak® S1002 Univerzálny lesklý 0,35 l 8595030525866
AktivLak® S1002 Univerzálny lesklý 0,6 l 8595030525255
AktivLak® S1002 Univerzálny lesklý 2,5 l 8595030525262
AktivLak® S1002 Univerzálny polomat 0,35 l 8595030526573
AktivLak® S1002 Univerzálny polomat 0,6 l 8595030526580
AktivLak® S1002 Univerzálny polomat 2,5 l 8595030526597
Na stiahnutie
AktivLak® S1002 Univerzálny 0,35 l
AktivLak® S1002 Univerzálny 2,5 l
AktivLak® S1002 Univerzálny

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
Odtieň: bezfarebný lesklý, bezfarebný polomatný
Aplikácia: štetec, striekacie zariadenie
Podklad: drevo, kov
Výdatnosť: 7-10 m2/1 l
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6006, S6001-pre striekacie zariadenie
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.