AktivLak® S1002 Univerzální

AktivLak® S1002 Univerzální

Aktivlak je syntetický, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných podhledů, poliček, obložení stěn a dalších. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.

EAN
AktivLak® S1002 Univerzální lesklý 0,35 l 8595030525866
AktivLak® S1002 Univerzální lesklý 0,6 l 8595030525255
AktivLak® S1002 Univerzální lesklý 2,5 l 8595030525262
AktivLak® S1002 Univerzální polomat 0,35 l 8595030526573
AktivLak® S1002 Univerzální polomat 0,6 l 8595030526580
AktivLak® S1002 Univerzální polomat 2,5 l 8595030526597
Ke stažení
AktivLak® S1002 Univerzální 0,35 l
AktivLak® S1002 Univerzální 2,5 l
AktivLak® S1002 Univerzální

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 0,35 l, 0,6 l, 2,5 l
Odstín: bezbarvý lesklý, bezbarvý polomatný
Aplikace: štětec, stříkací zařízení
Podklad: dřevo, kov
Vydatnost: 7-10 m2/1 l
Ředidlo a mytí pomůcek: S6006, S6001-pro stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.