AktivLak® S1300

AktivLak® S1300 dvojzložkový epoxidový

Aktivlak je dvojzložkový epoxidový lak pre interiér aj exteriér. Používa sa na penetráciu savých povrchov (betónu, dreva, muriva a pod.) pod náterové systémy, na lesklé transparentné nátery dreva, drevovláknitých dosiek, preglejok, parkiet, paluboviek, korku a kovov. Nátery odolávajú rôznym chemickým vplyvom, ale neodolávajú kyselinám vo vyšších koncentráciách a poveternostným vplyvom (UV žiarenie spôsobuje zažltnutie a kriedovanie náteru).

EAN
AktivLak® S1300 dvojzložkový epoxidový 1,4 kg 8595030526443
Na stiahnutie
AktivLak® S1300 dvojzložkový epoxidový

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 1,4 kg
Odtieň: bezfarebný
Aplikácia: štetec
Podklad: drevo, nasiakavé podklady
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C až 30 °C
Výdatnosť: 14 m2/1 kg
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6300 lak, S7300 tvrdidlo
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste, nesmie zamrznúť!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pri kontakte s pokožkou alebo pri vdýchnutí.