AktivLak® S1300

AktivLak® S1300 dvousložkový epoxidový

Aktivlak je dvousložkový epoxidový lak pro interiér i exteriér. Používá se k penetraci savých povrchů (betonu, dřeva, zdiva apod.) pod nátěrové systémy, k lesklým transparentním nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek, překližek, parket, palubovek, korku a kovů. Nátěry odolávají různým chemickým vlivů, ale neodolávají kyselinám vyšší koncentrace a povětrnostním vlivům (UV záření způsobuje žloutnutí a křídování nátěru).

EAN
AktivLak® S1300 dvousložkový epoxidový 1,4 kg 8595030526443
Ke stažení
AktivLak® S1300 dvousložkový epoxidový

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 1,4 kg
Odstín: bezbarvý
Aplikace: štětec
Podklad: dřevo, savé podklady
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 14 m2/1 kg
Ředidlo a mytí pomůcek: S6300 lak, S7300 tvrdidlo
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.