Aluksyl®

Aluksyl® vypaľovacia silikónová žiaruvzdorná farba

Aluksyl je určený na nátery kachieľ, rúr, výfukov áut a motoriek, vykurovacích telies a iných predmetov s maximálnou povrchovou teplotou do 500 °C. Povrch je potrebné pred nanesením farby dobre odmastiť a zbaviť hrdze. Nanášame štetcom alebo striekaním v 1 až 2 vrstvách. Po piatich hodinách zasychania postupne zohrievame a zaistíme tak vypálenie náteru (najmenej 15 min. pri 250 °C).

EAN
Aluksyl® 0199 čierny 80 g 8595030512040
Aluksyl® 0199 čierny 400 g 8595030512057
Aluksyl® 0199 čierny 3 kg 8595030510749
Aluksyl® 0199 čierny 10 kg 8595030510756
Aluksyl® 0199 čierny Spray 400 ml 8595030523800
Aluksyl® 0910 strieborný 80 g 8595030512019
Aluksyl® 0910 strieborný 400 g 8595030512026
Aluksyl® 0910 strieborný 3 kg 8595030510725
Aluksyl® 0910 strieborný 10 kg 8595030510732
Aluksyl® 0910 strieborný Spray 400 ml 8595030523817
Aluksyl® 0340 medený 80 g 8595030523763
Aluksyl® 0340 medený 400 g 8595030526832
Aluksyl® 0340 medený Spray 400 ml 8595030523824
Na stiahnutie
Aluksyl® 0199 čierny spray
Aluksyl® 0199 čierny 80 g
Aluksyl® 0199 čierny 400 g
Aluksyl® 0910 strieborný 400 g
Aluksyl® 0910 strieborný 80 g
Aluksyl® 0910 strieborný spray
Aluksyl® 0340 medený 80 g
Aluksyl® 0340 medený 400 g
Aluksyl® 0340 medený spray

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: plechové obaly 80 g, 400 g, sprej 400 ml, 3 kg (nie je v odtieni 0340 medený), 10 kg (nie je v odtieni 0340 medený)
Podklad: kov
Odtieň: strieborný 0910, čierny 0199, medený 0340
Aplikácia: štetec, sprej
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +15 °C
Výdatnosť: 0,6-0,8 m2/100 g štetcom – 1,2 m2/400 ml – sprej
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6005
Schnutia: po 5 hod. Postupne zahrievať a zaistiť vypálenie 15 min./250 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom! Uchovávajte mimo dosahu detí!
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Horľavá tuhá látka. Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Odtiene*

* Upozornenie: Odtiene farieb v náhľadoch sa môžu líšiť od reálnych. Ich intenzita závisí od typu a nastavenia monitora a okolitom svetle. Odporúčame preto následne navštíviť najbližšiu predajňu s našimi výrobkami a skontrolovať odtieň na tlačenom vzorkovníka.