Fermež napúšťacia

Fermež napúšťacia

Používa sa na napúšťanie dreva, omietok a iných savých podkladov pod olejové, fermežové, syntetické a disperzné náterové hmoty. V kombinácii s ochrannými látkami a lakovým benzínom chráni drevo pred napadnutím drevokaznými hubami a mikroorganizmami.

EAN
Fermež napúšťacia 600 ml 8595030516413
Fermež napúšťacia 2,5 l 8595030516376
Na stiahnutie
Fermež napúšťacia 600 ml
Fermež napúšťacia 2,5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 600 ml, 2,5 l
Odtieň: žltohnedý
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +10 °C až +25 °C
Umývanie pomôcok: lakový benzín
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.