Odstraňovač starých náterov

Barvožrout – odstraňovač starých náterov

“Farbožrút” je veľmi účinný univerzálny gélový odstraňovač náterov. Používa sa na odstraňovanie olejových, syntetických, epoxidových, polyuretánových a disperzných náterov z kovových, drevených a betónových podkladov.

EAN
Odstraňovač starých náterov 500 ml sprey 8595030527815
Odstraňovač starých náterov 280 g 8595030515515
Odstraňovač starých náterov 500 g 8595030527310
Odstraňovač starých náterov 5 kg 8595030513924
Odstraňovač starých náterov 10 kg 8595030513917
Na stiahnutie
Odstraňovač starých náterov 500 ml sprey
Barvožrout 500 g
Odstraňovač starých náterov 10 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: plechový obal 280 g, 500 g, 5 kg, 10 kg, spray 500 ml
Odtieň: bielo-šedá kvapalina
Podklad: kov, drevo, betón
Umývanie pomôcok: acetón
Aplikácia: štetec, valček
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +15 do +25 °C
Výdatnosť: 10-14 m2/kg
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred mrazom!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Toxický po požití. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Jedovatý pri kontakte s pokožkou. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pri vdýchnutí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje poškodenie orgánov.