Barvožrout

Barvožrout

Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový odstraňovač nátěrů. Používá se k odstraňování olejových, syntetických, epoxidových, polyuretanových a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových podkladů.

EAN
Barvožrout 500 ml spray 8595030527815
Barvožrout 280 g 8595030515515
Barvožrout 500 g 8595030527310
Barvožrout 5 kg 8595030513924
Barvožrout 10 kg 8595030513917
Ke stažení
Barvožrout 500 ml spray
Barvožrout 500 g
Barvožrout 10 kg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: plechový obal 280 g, 500 g, 5 kg, 10 kg, spray 500 ml
Odstín: bílo-šedá kapalina
Podklad: kov, dřevo, beton
Mytí pomůcek: aceton
Aplikace: štětec, váleček
Aplikační teplota: pro nanášení je od +15 °C do +25 °C
Vydatnost: 10-14 m2/kg
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Toxický při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický při styku s kůží. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický při vdechování. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje poškození orgánů.