Modrá skalica

Modrá skalica

Modrá skalica (síran meďnatý CuSO4.5H2O) sa používa na výrobu prostriedkov na ničenie škodcov, impregnačných látok na drevo, výrobu solí ku galvanickému pokovovaniu, na výrobu umelého hodvábu a tiež na potlačenie rastu rias v bazénoch a nádržiach (dávkovanie: 3 g na 1000 l vody).

Balenie: 500 g, 1 kg
Odtieň: svetlo modrý
Riedidlo a umývanie pomôcok: teplá voda
Skladovanie a preprava: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Škodlivý po požití. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.