Modrá skalice

Modrá skalice

Modrá skalice (síran měďnatý CuSO4.5H2O) se používá k výrobě prostředků k hubení škůdců, impregnačních látek na dřevo, výrobě solí ke galvanickému pokovování, k výrobě umělého hedvábí a také k potlačení růstu řas v bazénech a nádržích (dávkování: 3 g na 1 000 l vody).

EAN
Modrá skalice 500 g 8595030510206
Modrá skalice 1 kg 8595030510213
Ke stažení
Modrá skalice 500 g
Modrá skalice 1 kg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 500 g, 1 kg
Odstín: světle modrý
Ředidlo a mytí pomůcek: teplá voda
Skladování a přeprava: +5 °C až +25 °C v suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.