Polyesterový tmel Drevo®

Polyesterový tmel Drevo®

Výplňový tmel s obsahom drevnej múčky na tmelenie dreva a drevených výrobkov. Tmel sa vyznačuje pružnosťou a má stály objem, neprepadá sa, dá sa ľahko brúsiť a môžeme ho tónovať ako pred aplikáciou tak aj po vytvrdnutí. Svojou štruktúrou sa veľmi podobá prírodnému kameňu. Vhodné podklady: drevo, drevotrieska, laťovka, výrobky z dreva.

EAN
Polyesterový tmel Drevo® 180 g 8595030527747
Polyesterový tmel Drevo® 500 g 8595030527761
Na stiahnutie
Polyesterový tmel Drevo®

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 180 g, 500 g
Odtieň: prírodné drevo
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 2 diely PE iniciátora
Čas na spracovanie: 6 min./pri 20 °C
Povrchové zaschnutie: 20 min., brúsiteľný brúsnym papierom P80 – P120
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 2 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C6000
Skladovanie: +5 °C až +25 °C
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.