Polyesterový tmel Dřevo®

EAN
Polyesterový tmel Dřevo® 180 g 8595030527747
Polyesterový tmel Dřevo® 500 g 8595030527761
Ke stažení
Polyesterový tmel Dřevo®

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Polyesterový tmel Dřevo®

Výplňový tmel s obsahem dřevní moučky pro tmelení dřeva a dřevěných výrobků. Tmel se vyznačuje pružností a objemovou stálostí, nepropadá se, snadno se brousí a je tónovatelný jak před aplikací tak i po vytvrzení. Svou strukturou je velmi podobný přírodnímu dřevu. Vhodné podklady: dřevo, dřevotříska, laťovka, výrobky ze dřeva.

Balení: 180 g, 500 g
Odstín: přírodní dřevo
Aplikace: špachtle
Mísící poměr: 100 dílů tmelu a 2 díly PE iniciátoru
Čas na zpracování: 6 min. /při 20 °C
Povrchové zaschnutí: 20 min., brousitelný brusným papírem
P80 – P120
Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 2 hod.
Ředidlo a mytí pomůcek: C6000
Skladování: +5 °C až +25 °C
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.