PRIMAŠTUK®

EAN
PRIMAŠTUK® 2 kg 8595030541811
PRIMAŠTUK® 8+1 kg 8595030520908
PRIMAŠTUK® 14+2 kg 8595030528812
PRIMAŠTUK® 25 kg 8595030528829
PRIMAŠTUK® 40 kg 8595030541293
Na stiahnutie
PRIMAŠTUK® 2 kg
PRIMAŠTUK® 8 + 1 kg
PRIMAŠTUK® 16 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

PRIMAŠTUK®

Primaštuk je špeciálne vyvinutá štuková omietka na vytvorenie tenko vrstvých omietok v interiéri aj exteriéri. Vhodnými podkladmi sú panelové povrchy, základné jadrové omietky atď. Primaštuk po ľahkom premiešaním nanášame nerezovými hladidlom od 1 mm do 3 mm. Po krátkom zaschnutí cca 30 min. sa omietka pomocou murárskeho filcového hladidla vyrovná do hladkej súvislej roviny.

Balenie: 2 kg, 8+1 kg, 14+2 kg, 25 kg, 40 kg
Odtieň: sivo-biely
Aplikácia: stierka, nerezový natahovák – filcové hladítko pre konečnú úpravu
Podklad: murivo, betón, pórobetón, panelové povrchy, jadrové omietky
Povrchové zaschnutie: 25 min., po zavädnutí cca. 30 min. sa povrch stočí pomocou filcového hladidla
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými
hmotami po 24 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Výdatnosť: 1,5-2 kg/m2 (2-3 mm vrstva)
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia
uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.