Primaštuk®

Primaštuk®

Univerzální štuková omítka Primaštuk je stěrková hmota v pastovitém stavu určena pro vytvoření finální tenkovrstvé omítky na panelové povrchy a pro štukování na základní jádrovou omítku. K opravám starých omítek nebo na povrchy z betonu, pórobetonu a sádrokartonu. Doporučujeme při rekonstrukcích panelových bytů k celoplošnému sjednocení betonových stěn a stropů. Vytvořená omítka je vhodným podkladem pro interiérové a fasádní barvy.

Primaštuk po lehkém promíchání nanášíme nerezovými hladítky ve vrstvě od 1 mm do 3 mm. Po zavadnutí (cca. 30 min.) se omítka pomocí zednického filcového hladítka vyrovná do hladké souvislé roviny.

EAN
PRIMAŠTUK® 2 kg 8595030541811
PRIMAŠTUK® 8+1 kg 8595030520908
PRIMAŠTUK® 14+2 kg 8595030528812
PRIMAŠTUK® 25 kg 8595030528829
PRIMAŠTUK® 40 kg 8595030541293
Ke stažení
PRIMAŠTUK® 2 kg
PRIMAŠTUK® 8+1 kg
PRIMAŠTUK® 15+2 kg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: 2 kg, 8+1 kg, 15+2 kg, 25 kg, 40 kg
Odstín: šedo-bílý
Aplikace: stěrka, nerezový natahovák – filcové hladítko pro konečnou úpravu
Podklad: zdivo, beton, porobeton, panelové povrchy, jádrové omítky
Povrchové zaschnutí: 25 min., po zavadnutí cca. 30 min. se povrch stočí pomocí filcového hladítka
Povrchová úprava: přetíratelný běžnými nátěrovými hmotami po 24 hod.
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Vydatnost: 1,5-2 kg/m2 (2-3 mm vrstva)
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Jak pracovat s Primaštukem®?

Primaštuk® stačí lehce promíchat a nanášet nerezovými hladítky ve vrstvě od 1 do 3 mm. Po zavadnutí (cca. 30 min) se omítka pomocí zednického filcového hladítka vyrovná do hladké souvislé roviny.