Peroxid vodíku 30%

EAN
Peroxid vodíku 500 g 30% 8595030523695
Peroxid vodíku 950 g 30% 8595030523701
Na stiahnutie
Peroxid vodíku 30% 500 g
Peroxid vodíku 30% 950 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Peroxid vodíku 30%

Je určený na čistenie a bielenie. Produkt je dráždivý a preto je nutné pri práci dodrživať bezpečnosť práce.

Balenie: PE fľaša 500 g, 950 g
Odtieň: číra kvapalina
Umývanie pomôcok: voda
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +20 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom a svetlom!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí.

Peroxid vodíku 10%

EAN
Peroxid vodíku 100 g 10% 8595030523688
Na stiahnutie
Peroxid vodíku 10% 100 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Peroxid vodíku 10%

Je určený na čistenie a bielenie. Produkt je dráždivý a preto je nutné pri práci dodrživať bezpečnosť práce.

Balenie: PE fľaša 100 g
Odtieň: číra kvapalina
Umývanie pomôcok: voda
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +20 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí.

Kyselina chlorovodíková

EAN
Kyselina chlorovodíková 500 ml 8595030520779
Kyselina chlorovodíková 1 l 8595030520762
Kyselina chlorovodíková 2 l 8595030526849
Kyselina chlorovodíková 5 l 8595030529925
Na stiahnutie
Kyselina chlorovodíková 500 ml
Kyselina chlorovodíková 1 l
Kyselina chlorovodíková 5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Kyselina chlorovodíková 31%

Základná chemická surovina na všeobecne známe použitie. Používa sa napr. na odstraňovanie vodného kameňa, na čistenie potrubia a odpadov.

Balenie: PE fľaša 0,5 l, 1 l, 2 l, 5 l – PE kanister
Odtieň: žltkastá kvapalina
Umývanie pomôcok: voda
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Kyselina sírová


EAN
Kyselina sírová 500 ml 8595030520786
Kyselina sírová 1 l 8595030520793
Na stiahnutie
Kyselina sírová 1 l
Kyselina sírová 500 ml

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Kyselina sírová 33%

Základná chemická surovina na všeobecne známe použitie. Používa sa ako elektrolyt do olovených akumulátorov, na úpravu vody.

Balenie: PE fľaša 0,5 l, 1 l
Odtieň: číra kvapalina
Umývanie pomôcok: voda
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.