Odstraňovač hrdze STANDARD

EAN
Odstraňovač hrdze STANDARD 500 g 8595030523466
Odstraňovač hrdze STANDARD 1 kg 8595030523473
Odstraňovač hrdze STANDARD 5 kg 8595030523480
Na stiahnutie
Odstraňovač hrdze STANDARD 500 g
Odstraňovač hrdze STANDARD 1 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Odstraňovač hrdze STANDARD

Bezoplachový odstraňovač hrdze so stabilizátorom účinku, vysoká účinnosť pri odstraňovaní korózie. Odstraňovač hrdze sa nanáša náterom, striekaním alebo ponorením. Pri silnejšom skorodovaní je potrebné náter odstraňovačom hrdze 2x až 3x opakovať. Pri použití ponoru je doba aplikácie 10 min. (Pôsobenie odstraňovača hrdze sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu).

Balenie: PE fľaša 500 g, 1 kg, 5 kg
Odtieň: bezfarebný
Podklad: kov
Aplikácia: štetec, nástrek, ponorom
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +5 °C do +25 °C
Výdatnosť: 10-40 m2/500 g pri jednom nátere
Umývanie pomôcok: teplá voda
Skladovanie a preprava: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred mrazom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Odstraňovač hrdze FORTE

EAN
Odstraňovač hrdze FORTE 500 g 8595030523442
Na stiahnutie
Odstraňovač hrdze FORTE

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Odstraňovač hrdze FORTE

Bezoplachový odstraňovač hrdze so stabilizátorom účinku s obsahom TANINU. Vysoká účinnosť pri odstraňovaní korózie. Odstraňovač hrdze sa nanáša náterom, striekaním alebo ponorením. Pri silnejšom skorodovaní je potrebné náter odstraňovačom hrdze 2x až 3x opakovať. Pri použití ponoru je doba aplikácie 4 min. (Pôsobenie odstraňovača hrdze sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu).

Balenie: PE fľaša 500 g
Odtieň: tmavo hnedá kvapalina
Podklad: kov
Aplikácia: štetec, ponorom
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +5 °C do +30 °C.
Výdatnosť: 10-40 m2/500 g pri jednom nátere
Umývanie pomôcok: teplá voda
Skladovanie a preprava: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred mrazom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Odstraňovač hrdze EXTRA

EAN
Odstraňovač hrdze EX 500 g 8595030510596
Odstraňovač hrdze EX 500 g rozprašovač 8595030523428
Odstraňovač hrdze EX 1 kg 8595030540548
Odstraňovač hrdze EX 5 kg 8595030540555
Na stiahnutie
Odstraňovač hrdze EXTRA 500 g
Odstraňovač hrdze EXTRA 1 kg
Odstraňovač hrdze EXTRA rozprašovač 500 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Odstraňovač hrdze EXTRA

Bezoplachový odstraňovač hrdze so stabilizátorom účinku, vysoká účinnosť pri odstraňovaní korózie. Odstraňovač hrdze sa nanáša náterom, striekaním alebo ponorením. Pri silnejšom skorodovaní je potrebné náter odstraňovačom hrdze 2x až 3x opakovať. Pri použití ponoru je doba aplikácie 5 min. (pôsobenie odstraňovača hrdze sa prejaví vznikom modročierneho zafarbenia na povrchu predmetu).

Balenie: PE fľaša 500 g, 1 kg, 5 kg, rozprašovač 500 g
Odtieň: žltá kvapalina
Podklad: kov
Aplikácia: štetec, nástrek, ponorom
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +5 °C do +25 °C
Výdatnosť: 10-40 m2/500 g pri jednom nátere
Umývanie pomôcok: teplá voda
Skladovanie a preprava: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred mrazom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Odstraňovač starých náterov

EAN
Odstraňovač starých náterov 500 ml sprey 8595030527815
Odstraňovač starých náterov 500 g 8595030527310
Odstraňovač starých náterov 5 kg 8595030513924
Odstraňovač starých náterov 10 kg 8595030513917
Na stiahnutie
Odstraňovač starých náterov 500 ml sprey
Barvožrout 500 g
Odstraňovač starých náterov 10 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Odstraňovač starých náterov

“Farbožrút” je veľmi účinný univerzálny gélový odstraňovač náterov. Používa sa na odstraňovanie olejových, syntetických, epoxidových, polyuretánových a disperzných náterov z kovových, drevených a betónových podkladov.

Balenie: plechový obal 500 g, 5 kg, 10 kg, spray 500 ml
Odtieň: bielo-šedá kvapalina
Podklad: kov, drevo, betón
Umývanie pomôcok: acetón
Aplikácia: štetec, valček
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +15 do +25 °C
Výdatnosť: 10-14 m2/kg
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred mrazom!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Toxický po požití. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Jedovatý pri kontakte s pokožkou. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pri vdýchnutí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje poškodenie orgánov.