Projekt úspory energie v areálu firmy Kittfort Praha s.r.o.

KITTFORT – projekt revitalizace výrobních objektů v areálu Horňátky 2017 – 2019 s přispěním z programu OPPIK (program úspory energie)

Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci dvou výrobních budov společnosti Kittfort Praha s.r.o. a zahrnuje zateplení objektů, výměnu všech oken, střech , dveří a vrat, tak aby došlo k celkovému zateplení budov a vytvoření moderní a energeticky méně náročné výroby. Součástí rekonstrukce je i instalace LED osvětlení a fotovoltaické elektrárny s výkonem 55,65 kWp a nové úspornější výrobní technologie.

Realizace od 9/2017 – 3/2019, výše dotace z OPPIK 40 % z uznatelných investičních nákladů.