Peroxid vodíku 10%

Peroxid vodíku 10%

Je určený k čištění a bělení. Produkt je dráždivý a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny bezpečnosti práce.

EAN
Peroxid vodíku 100 g 10% 8595030523688
Ke stažení
Peroxid vodíku 10% 100 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 100 g
Odstín: čirá kapalina
Mytí pomůcek: voda
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování.