Cement sivý

EAN
Cement sivý 1,5 kg 8595030541552
Na stiahnutie
Cement sivý 1,5 kg
Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Cement sivý

Cement sivý podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 na stavebné účely. Cement je hygroskopická látka, ktorá po zmiešaní s vodou vytvára pojivo určené na prípravu betónu, malty a iných zmesí na stavby a na výrobu stavebných výrobkov.

Balenie: PE sáčok 1,5 kg
Odtieň: šedý
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Cement biely

EAN
Cement biely 1,5 kg 8595030541545
Cement biely 25 kg 5709328125871
Na stiahnutie
Cement biely 1,5 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Cement biely

Cement biely podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-03-4 na stavebné účely, vrátane spárovania obkladov a dlažieb. Podklad musí byť pevný, nosným, súdržný, bez prachu a mastnôt. Pri použití je nutné zvoliť vhodnú receptúru na pomer vody, cementu, plnív a chemických látok.

Balenie: PE sáčok 1,5 kg, 25 kg
Odtieň: biely
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Krieda plavená maliarska

EAN
Krieda plavená maliarska 750 g 8595030530099
Krieda plavená maliarska 2 kg 8595030530105
Krieda plavená maliarska 25 kg 8595030521424
Na stiahnutie
Krieda plavená maliarska

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Krieda plavená maliarska

Na zvýšenie belosti maliarskych náterov, plnivo do tmelov, farieb a iných stavebných zmesí.

Balenie: PE sáčok 750 g, 2 kg, papierové vrece 25 kg
Odtieň: 0100 biely
Miešací pomer: 300 – 500 g / 10 kg náteru
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +5 °C
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je