Penetrace hloubková NANO

Vodou ředitelná penetrace obsahující disperzi s nanočásticemi, zaručujícími vysoké penetrační schopnosti.
Ke stažení
Penetrace hloubková NANO jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Penetrace hloubková NANO

Je vodou ředitelná penetrace s hloubkovým účinkem, obsahující disperzi s nanočásticemi, které pronikají více do hloubky podkladu a tím zaručuje velmi vysoké penetrační a sjednocující schopnosti. Konzistence penetrace je speciálně upravena pro snadnější aplikaci bez stékání a ukapávání.

Balení: PE 2500 ml + 500 ml
Odstín: mléčně žlutá
Podklad: omítky, beton, zdivo, lepící malty
Aplikace: malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost: 65-330 m2/kg podle savosti podkladu
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není

Penetrace hloubková

Vodou ředitelná penetrace obsahující disperzi s nanočásticemi, zaručujícími vysoké penetrační schopnosti .
Video

EAN
Penetrace hloubková 1 kg 8595030528454
Penetrace hloubková 3 kg 8595030528461
Ke stažení
Penetrace hloubková 1 kg jpg
Penetrace hloubková 3 kg jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Penetrace hloubková

Je vodou ředitelná penetrace s hloubkovým účinkem, obsahující disperzi s nanočásticemi, které pronikají více do hloubky podkladu a tím zaručuje velmi vysoké penetrační a sjednocující schopnosti. Konzistence penetrace je speciálně upravena pro snadnější aplikaci bez stékání a ukapávání.

Balení: PE 1 kg, 3 kg
Odstín: žlutá
Podklad: omítky, beton, zdivo, lepící malty
Aplikace: malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost: 20-100 m2/kg podle savosti podkladu
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není

Cement šedý

Pro stavební účely, přípravu betonu, malty a směsí
EAN
Cement šedý 1,5 kg 8595030541552
Ke stažení
Cement šedý 1,5 kg jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Cement šedý

Cement šedý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely. Cement je hygroskopická látka, která po smíchání s vodou vytváří pojivo určené pro přípravu betonu, malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků.

Balení: PE sáček 1,5 kg
Odstín: šedý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí

Cement bílý

Pro stavební účely, vč. spárování obkladu a dlažeb
EAN
Cement bílý 1,5 kg 8595030541545
Cement bílý 25 kg 5709328125871
Ke stažení
Cement bílý 1,5 kg jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Cement bílý

Cement bílý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely, včetně spárování obkladu a dlažeb. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot. Při použití nutno zvolit vhodnou recepturu pro poměr vody, cementu, plniv a chemických látek.

Balení: PE sáček 1,5 kg, 25 kg
Odstín: bílý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí

Křída plavená malířská

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů
EAN
Křída plavená malířská 750 g 8595030530099
Křída plavená malířská 2 kg 8595030530105
Křída plavená malířská 25 kg 8595030521424
Ke stažení
Křída plavená malířská jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Křída plavená malířská

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí.

Balení: PE sáček 750 g, 2 kg, papírový pytel 25 kg
Odstín: 0100 bílý
Míchací poměr 300 – 500 g/10 kg nátěru
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není

Titanová běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti
EAN
Titanová běloba 500 g 8595030511104
Ke stažení
Titanová běloba 500 g jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Titanová běloba

Titanová běloba se přidává do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti. Titanová běloba je vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných barev. Přidává se do barev za účelem zvýšení bělosti nátěru.

Balení: PE sáček 500 g
Odstín: 0100 bílý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Míchací poměr: 300 – 500 g/10 kg nátěru
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: neomezená v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není

Zinková běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti
EAN
Zinková běloba 500 g 8595030510060
Ke stažení
Zinková běloba jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Zinková běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti. Zinková běloba je vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných barev. Přidává se do barev za účelem zvýšení bělosti nátěru. Dle požadované bělosti přidáváme od 3 do 5 %.

Balení: PE sáček 500 g
Odstín: 0100 bílý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Míchací poměr: 300 – 500 g/10 kg nátěru
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: neomezená v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není

Běloba malířská

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti
EAN
Běloba malířská 1 kg 8595030510114
Ke stažení
Běloba malířská jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Běloba malířská

Malířská běloba je vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných nátěrů. Přidává se do barev za účelem zvýšení bělosti nátěru. Dle požadované bělosti přidáváme od 3 do 5%.

Balení: PE sáček 1 kg
Odstín: 0100 bílý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Míchací poměr: 300 – 500 g/10 kg nátěru
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: neomezená v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není

Penetrace univerzální

Podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry
Video

EAN
Penetrace univerzální 1 kg 8595030528478
Penetrace univerzální 3 kg 8595030528508
Ke stažení
Penetrace univerzální 1 kg jpg
Penetrace univerzální 3 kg jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Penetrace univerzální

Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry. Zlepšuje sjednocení savosti podkladu, zpevnění podkladu a zvyšuje přídržnosti nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů. Konzistence penetrace je speciálně upravena pro snadnější aplikaci bez stékání a ukapávání.

Balení: PE 1 kg, 3 kg
Odstín: světle modrý
Podklad: omítky, beton, zdivo, lepící malty
Aplikace: malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost: 20-100 m2/kg podle savosti podkladu
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není

Disperze stavební

Univerzální disperze do všech stavebních směsí pro zlepšení pevnosti, přídržnosti, odolnosti a vlastností
EAN
Disperze stavební 1 kg 8595030519216
Disperze stavební 3 kg 8595030528515
Disperze stavební 5 kg 8595030519223
Ke stažení
Disperze stavební 1 kg jpg
Disperze stavební 3 kg jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Disperze stavební

Univerzální disperze do všech stavebních směsí (cementových, vápenohydrátových), kde zlepšuje pevnost v tahu za ohybu, přídržnost k podkladu, odolnost proti obrusu, vodovzdornost, odolnost ke střídavému máčení a zmrazování, odolnost kyselým atmosferickým srážkám. Disperze je vhodná k penetraci savých podkladů, k úpravě a zlepšení vlastností cementové malty, k přípravám lepících malt pro lepení obkladů a dlažeb.

Balení: PET láhve a kanystry – 1 kg, 3 kg, 5 kg
Odstín: bílý
Podklad: omítky, beton, zdivo, lepící malty
Aplikace: malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost: 0,1–0,2 l/m2 podle savosti podkladu
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není