Penetrace univerzální

Podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry
Video

EAN
Penetrace univerzální 1 kg 8595030528478
Penetrace univerzální 3 kg 8595030528508
Ke stažení
Penetrace univerzální 1 kg jpg
Penetrace univerzální 3 kg jpg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Penetrace univerzální

Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry. Zlepšuje sjednocení savosti podkladu, zpevnění podkladu a zvyšuje přídržnosti nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů. Konzistence penetrace je speciálně upravena pro snadnější aplikaci bez stékání a ukapávání.

Balení: PE 1 kg, 3 kg
Odstín: světle modrý
Podklad: omítky, beton, zdivo, lepící malty
Aplikace: malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost: 20-100 m2/kg podle savosti podkladu
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění
uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není