Penetrácia hĺbková

EAN
Penetrácia hĺbková 1 kg 8595030528454
Penetrácia hĺbková 3 kg 8595030528461
Na stiahnutie
Penetrácia hĺbková 1 kg jpg
Penetrácia hĺbková 3 kg jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Penetrácia hĺbková

Je vodouriediteľná penetrácia s hĺbkovým účinkom, obsahujúci disperziu s nanočasticami, ktoré prenikajú viac do hĺbky podkladu a tým zaručuje veľmi vysoké penetračné a zjednocujúci schopnosti. Konzistencia penetrácia je špeciálne upravená pre ľahšiu aplikáciu bez stekania a odkvapkávanie.

Balenie: PE 1 kg, 3 kg
Odtieň: žltá
Podklad: omietky, betón, murivo, lepiace malty
Aplikácia: maliarska štetka, štetec, valček, striekacie zariadenie
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Výdatnosť: 20-100 m2 / l podľa nasiakavosti podkladu
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia
uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je

Titanová beloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti
EAN
Titanová beloba 500 g 8595030511104
Na stiahnutie
Titanová beloba 500 g jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Titanová beloba

Titanová beloba sa pridáva do maliarskych náterov na zvýšenie belosti. Titanová beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belosti náteru.

Balenie: PE sáčok 500 g
Odtieň: 0100 biely
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Miešací pomer: 300 – 500 g / 10 kg náteru
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: neobmedzená v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je

Zinková beloba

EAN
Zinková beloba 500 g 8595030510060
Na stiahnutie
Zinková beloba jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Zinková beloba

Pridáva sa do maliarskych náterov na zvýšenie belosti. Zinková beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belosti náteru. Podľa požadovanej belosti pridávame od 3 do 5 %.

Balenie: PE sáčok 500 g
Odtieň: 0100 biely
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Miešací pomer: 300 – 500 g / 10 kg náteru
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: neobmedzená v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je

Maliarska beloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti
EAN
Maliarska beloba 1 kg 8595030510114
Na stiahnutie
Maliarska beloba jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Maliarska beloba

Maliarska beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belosti náteru. Podľa požadovanej belosti pridávame od 3 do 5%.

Balenie: PE sáčok 1 kg
Odtieň: 0100 biely
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Miešací pomer: 300 – 500 g / 10 kg náteru
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: neobmedzená v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je

Penetrácia univerzálna

EAN
Penetrácia univerzálna 1 kg 8595030528478
Penetrácia univerzálna 3 kg 8595030528508
Na stiahnutie
Penetrácia univerzálna 1 kg
Penetrácia univerzálna 3 kg
Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Penetrácia univerzálna

Je určený ako podkladový náter savých stavebných materiálov pred finálnou úpravou interiérovými a exteriérovými nátermi. Zlepšuje zjednotenie nasiakavosti podkladu, spevnenie podkladu a zvyšuje prídržnosti náterov, stierok, lepidiel či tmelov. Konzistencia penetrácie je špeciálne upravená pre ľahšiu aplikáciu bez stekania a okvapávania.

Balenie: PE 1 kg, 3 kg
Odtieň: svetlo modrý
Podklad: omietky, betón, murivo, lepiace malty
Aplikácia: maliarska štetka, štetec, valček, striekacie zariadenie
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Výdatnosť: 20-100 m2 / l podľa nasiakavosti podkladu
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia
uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je

Disperzia stavebná

EAN
Disperzia stavebná 1 kg 8595030519216
Disperzia stavebná 3 kg 8595030528515
Disperzia stavebná 5 kg 8595030519223
Na stiahnutie
Disperzia stavebná 1 kg jpg
Disperzia stavebná 3 kg jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Disperzia stavebná

Univerzálna disperzia do všetkých stavebných zmesí (cementových, vápenno hydrátových), kde zlepšuje pevnosť v ťahu za ohybu, súdržnosť s podkladom, odolnosť proti obrusu, vodoodpudivosť, odolnosť voči striedavému namáčaniu a zmrazovaniu, odolnosť voči kyslým atmosferickým zrážkam. Disperzia je vhodná na penetráciu savých podkladov, na úpravu a zlepšenie vlastností cementovej malty, na prípravu lepiacich mált na lepenie obkladov a dlažieb.

Balenie: PET fľaše a kanistre – 1 kg, 3 kg, 5 kg
Odtieň: biely
Podklad: omietky, betón, murivo, lepiace malty
Aplikácia: maliarska štetka, štetec, valček, striekacie zariadenie
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Výdatnosť: 0,1-0,2 l / m2 podľa nasiakavosti podkladu
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia
uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je

Cement sivý

Pro stavební účely, přípravu betonu, malty a jiných směsí
EAN
Cement sivý 1,5 kg 8595030541552
Na stiahnutie
Cement sivý 1,5 kg
Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Cement sivý

Cement sivý podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 na stavebné účely. Cement je hygroskopická látka, ktorá po zmiešaní s vodou vytvára pojivo určené na prípravu betónu, malty a iných zmesí na stavby a na výrobu stavebných výrobkov.

Balenie: PE sáčok 1,5 kg
Odtieň: šedý
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia
uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo

Cement biely

EAN
Cement biely 1,5 kg 8595030541545
Cement biely 25 kg 5709328125871
Na stiahnutie
Cement biely 1,5 kg jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Cement biely

Cement biely podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-03-4 na stavebné účely, vrátane spárovania obkladov a dlažieb. Podklad musí byť pevný, nosným, súdržný, bez prachu a mastnôt. Pri použití je nutné zvoliť vhodnú receptúru na pomer vody, cementu, plnív a chemických látok.

Balenie: PE sáčok 1,5 kg, 25 kg
Odtieň: biely
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia
uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo

Krieda plavená maliarska

EAN
Krieda plavená maliarska 750 g 8595030530099
Krieda plavená maliarska 2 kg 8595030530105
Krieda plavená maliarska 25 kg 8595030521424
Na stiahnutie
Krieda plavená maliarska jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Krieda plavená maliarska

Na zvýšenie belosti maliarskych náterov, plnivo do tmelov, farieb a iných stavebných zmesí.

Balenie: PE sáčok 750 g, 2 kg, papierové vrece 25 kg
Odtieň: 0100 biely
Miešací pomer: 300 – 500 g / 10 kg náteru
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +5 °C
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia
uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je