Iniciátor

EAN
Iniciátor 10 g 8595030521387
Iniciátor 15 g 8595030521394
Iniciátor 300 g 8595030521400
Na stiahnutie
Iniciátor

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Iniciátor

Iniciátor je dôležitá zložka na rozmiešanie dvojzložkových polyesterových živíc Lamit 109 a Laminačné súpravy Lamit. Iniciátor zabezpečujú naštartovanie procesu a konečné vytvrdnutie tejto živice. Do polyesterových živíc sa pridáva len 2% celkového objemu, ktorý pripravujeme.

Balenie: 10 g, 15 g, 300 g
Odtieň: číry až ružovkastý
Aplikácia: odmeraním
Miešací pomer: 100 dielov živice a 2 diely iniciátora
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 8 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Zahrievanie môže spôsobiť požiar. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Laminačná súprava Lamit

EAN
Laminačná súprava Lamit 500 g 8595030511012
Laminačná súprava Lamit 1 kg 8595030541538
Na stiahnutie
Laminačná súprava Lamit

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Laminačná súprava Lamit

Súprava je určená na opravy laminátových predmetov, napr. lodí, bazénov, športových potrieb a autodielov. Najskôr odporúčame poškodené miesto dokonale očistiť, obrúsiť a odmastiť. K potrebnému množstvu polystyrénu, ktorý dokážeme spracovať do 15 min. pri teplote 20 °C, pridajte za stáleho miešania 2% iniciátoru. Laminovanie neprevádzajte zásadne pri nižších teplotách ako +15 °C! K vytvrdnutiu dochádza neskoršie a znižuje sa kvalita opravy.

Balenie: 500 g polyester K, 15 g iniciátora, 0,4 m2 sklenej tkaniny, brúsne plátno 1 kg polyester K, 40 g iniciátora, 0,4 m2 sklenej tkaniny, brúsne plátno
Odtieň: číry s modro-sivým nádychom
Aplikácia: štetec
Opravy: laminátových predmetov, lodí, bazénov, športových potrieb a autodielov
Miešací pomer: 100 dielov živice a 2 diely iniciátora
Čas na spracovanie: 15 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 30 min., Dokonalé vytvrdnutie po 12 hod. pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 24 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C 6000, S 6005
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.

Živica Lamit 109

EAN
Živica Lamit 109 500 g 8595030511036
Živica Lamit 109 1 kg 8595030511043
Živica Lamit 109 5 kg 8595030521479
Živica Lamit 109 10 kg 8595030512088
Na stiahnutie
Živica Lamit 109 500 g
Živica Lamit 109 1 kg
Živica Lamit 109 5 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Živica Lamit 109

LAMIT 109 – univerzálny typ polyesterovej živice na opravy laminátových predmetov, napr. lodí, bazénov, športových potrieb, nárazníkov automobilov ale tiež na výrobu laminátov kontaktnou technológiou, navíjaním a injekčným laminovaním.

Balenie: Plechový obal 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
Odtieň: číry s modro-sivým nádychom
Aplikácia: štetec
Miešací pomer: 100 dielov živice a 2 diely iniciátora
Čas na spracovanie: 15 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 30 min., dokonalé vytvrdnutie po 12 hod. pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 12 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C 6000, S 6005
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.