Cement šedý

Cement šedý

EAN
Cement šedý 1,5 kg 8595030541552
Ke stažení
Cement šedý 1,5 kg
Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.
Dokumenty

Cement šedý

Cement šedý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely. Cement je hygroskopická látka, která po smíchání s vodou vytváří pojivo určené pro přípravu betonu, malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků.

Balení: PE sáček 1,5 kg
Odstín: šedý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Cement bílý

Cement bílý

EAN
Cement bílý 1,5 kg 8595030541545
Cement bílý 25 kg 5709328125871
Ke stažení
Cement bílý 1,5 kg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Cement bílý

Cement bílý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely, včetně spárování obkladu a dlažeb. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot. Při použití nutno zvolit vhodnou recepturu pro poměr vody, cementu, plniv a chemických látek.

Balení: PE sáček 1,5 kg, 25 kg
Odstín: bílý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Křída plavená malířská

Křída plavená malířská

EAN
Křída plavená malířská 750 g 8595030530099
Křída plavená malířská 2 kg 8595030530105
Křída plavená malířská 25 kg 8595030521424
Ke stažení
Křída plavená malířská

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Křída plavená malířská

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí.

Balení: PE sáček 750 g, 2 kg, papírový pytel 25 kg
Odstín: 0100 bílý
Míchací poměr 300 – 500 g/10 kg nátěru
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není