Cement šedý

Cement šedý

Cement šedý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely. Cement je hygroskopická látka, která po smíchání s vodou vytváří pojivo určené pro přípravu betonu, malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků.

EAN
Cement šedý 1,5 kg 8595030541552
Ke stažení
Cement šedý 1,5 kg
Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.
Dokumenty
Balení: PE sáček 1,5 kg
Odstín: šedý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Cement bílý

Cement bílý

Cement bílý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely, včetně spárování obkladu a dlažeb. Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot. Při použití nutno zvolit vhodnou recepturu pro poměr vody, cementu, plniv a chemických látek.

EAN
Cement bílý 1,5 kg 8595030541545
Cement bílý 25 kg 5709328125871
Ke stažení
Cement bílý 1,5 kg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE sáček 1,5 kg, 25 kg
Odstín: bílý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Křída plavená malířská

Křída plavená malířská

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí.

EAN
Křída plavená malířská 750 g 8595030530099
Křída plavená malířská 2 kg 8595030530105
Křída plavená malířská 25 kg 8595030521424
Ke stažení
Křída plavená malířská

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Balení: PE sáček 750 g, 2 kg, papírový pytel 25 kg
Odstín: 0100 bílý
Míchací poměr 300 – 500 g/10 kg nátěru
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5°C
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Není