Odrezovač STANDARD

Odrezovač STANDARD

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 10 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).

EAN
Odrezovač STANDARD 500 g 8595030523466
Odrezovač STANDARD 1 kg 8595030523473
Odrezovač STANDARD 5 kg 8595030523480
Ke stažení
Odrezovač STANDARD 500 g
Odrezovač STANDARD 1 kg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 500 g, 1 kg, 5 kg
Odstín: bezbarvý
Podklad: kov
Aplikace: štětec, nástřik, ponorem
Aplikační teplota: pro nanášení je od +5 °C do +25 °C
Vydatnost: 10-40 m2/500 g při jednom nátěru
Mytí pomůcek: teplá voda
Skladování a přeprava: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Odrezovač FORTE

Odrezovač FORTE

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku a s obsahem TANINU. Vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 4 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).

EAN
Odrezovač FORTE 500 g 8595030523442
Ke stažení
Odrezovač FORTE

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 500 g
Odstín: tmavě hnědá kapalina
Podklad: kov
Aplikace: štětec, ponorem
Aplikační teplota: pro nanášení je od +5 °C do +30 °C.
Vydatnost: 10-40 m2/500 g při jednom nátěru
Mytí pomůcek: teplá voda
Skladování a přeprava: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Odrezovač EXTRA

Odrezovač EXTRA

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, velmi vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat. Při použití ponoru je doba aplikace 5 min. (Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu).

EAN
Odrezovač EX 500 g 8595030510596
Odrezovač EX 500 g rozprašovač 8595030523428
Odrezovač EX 1 kg 8595030540548
Odrezovač EX 5 kg 8595030540555
Ke stažení
Odrezovač EXTRA 500 g
Odrezovač EXTRA 1 kg
Odrezovač EXTRA rozprašovač 500 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 500 g, 1 kg, 5 kg, rozprašovač 500 g
Odstín: žlutá kapalina
Podklad: kov
Aplikace: štětec, nástřik, ponorem
Aplikační teplota: pro nanášení je od +5 °C do +25 °C
Vydatnost: 10-40 m2/500 g při jednom nátěru
Mytí pomůcek: teplá voda
Skladování a přeprava: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Barvožrout

Barvožrout

Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový odstraňovač nátěrů. Používá se k odstraňování olejových, syntetických, epoxidových, polyuretanových a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových podkladů.

EAN
Barvožrout 500 ml spray 8595030527815
Barvožrout 280 g 8595030515515
Barvožrout 500 g 8595030527310
Barvožrout 5 kg 8595030513924
Barvožrout 10 kg 8595030513917
Ke stažení
Barvožrout 500 ml spray
Barvožrout 500 g
Barvožrout 10 kg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: plechový obal 280 g, 500 g, 5 kg, 10 kg, spray 500 ml
Odstín: bílo-šedá kapalina
Podklad: kov, dřevo, beton
Mytí pomůcek: aceton
Aplikace: štětec, váleček
Aplikační teplota: pro nanášení je od +15 °C do +25 °C
Vydatnost: 10-14 m2/kg
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Toxický při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický při styku s kůží. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický při vdechování. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje poškození orgánů.